1933První zmínky o leteckých aktivitách na lomnicku se datují k roku 1933 a jsou spjaty s Masarykovou leteckou ligou (dále MLL). V roce 1937 místní občan p. Skalský pracující v Baťových závodech ve Zlíně, přiváží letoun M2 Skaut.  Každé létání je velkým svátkem. První poskoky na gumě absolvují zájemci na místním fotbalovém hřišti doslovně od branky k brance. Svahové létání na místním kopci Babylón musí být vždy předjednáno s místními sedláky, kteří zrovna velkým nadšením nehýří
1945Ihned v květnových dnech 1945 je zorganizována  dobrodružná výprava do Polska  pro letadla z tamního německého výcvikového centra Grunau (dnes Ježow Sudetski).  Úlovek čtyř kluzáků dává impuls velké vlně aktivit a budování letiště Lomnice. Ze Semilského závodu Zitwerke je získán dřevěný typový „lágr barák“ a tak vzniká prostorný hangár s několika místnostmi jako zázemí.
1946Díky dvěma lomnickým mecenášům jsou od americké armády zakoupeny dva motorové letouny Piper L-4H a nechány v klubu k používání. Pokračuje budování plochy za silnicí směrem k osadě Rybníčky. Musí být vykácen nedaleký les bránící v přiblížení k ploše.Pro létání na navijáku musí být na silnici přetínající letiště služba u závor.
3.12 v 13hod 10min havaruje při ukázce akrobacie  armádní letoun Supermarine Spitfire LF Mk IXE . Na místě zemřel lomnický rodák a pilot RAF nositel mnoha vyznamenání Plk. in memoriam František Truhlář. (odkaz video zde)
1947Od ústředí ČNA přichází poválečný kluzák Z-24 Krajánek ( OK-8320) a GB-2b (OK-8361) a nový dvoububnový továrně vyrobený naviják. Kromě létání na navijáku je občas zapůjčen vlečný letoun z Liberce (Čáp nebo Kukurznik).
1948Tento rok je poznamenán „únorovými“ událostmi. Dochází k částečnému útlumu létání, klubu jsou zabaveny oba letouny Piper. Pokračuje prodlužování plochy až na 900 m.
1949Letišti je přidělen předválečný letoun Praga E-114 Air baby s motorem Praga B (OK-CGQ) a Zlín C-104 (OK- AVN).
27.8 je uspořádán slavnostní letecký den jako oslava dobudování letiště. Dostavuje se velké množství diváků.  Kromě vystoupení místních letců je předvedena špičková akrobacie majorem Maňákem na větroni.
1950 – 53Probíha reorganizace ČNA se mění na Doslet. V další reorganizaci se DOSLET  mění na Svazarm.  V některých dnech je v malém hangáru uloženo až 14 motorových a bez motorových letounů.
1954 – 55Po 1 celostátní spartakiádě dostává letiště nový traktor Zetor 25 a letoun Z-22 Junák.
1956Staví se benzínová pumpa na 5000l.
1957Pumpa dokončena.Direktivním nařízením úřadů letiště zrušeno. Letouny a členská základna přesunuta do Jičína a Vrchlabí. Nemovitosti předány místnímu JZD
60 létaV místech kde stál hangár již není po stavbách ani náznaku, vše zaoráno k nepoznání.
70 létaV sedmdesátých letech je státem podporován rozvoj agrochemického ošetřování rostlin jako podpora zemědělství. Díky šťastným okolnostem je rozhodnuto o zřízení plochy v místech části původní přistávací dráhy.
80 létaMístní JZD požaduje využívání plochy již v jarních měsících, proto je letiště na obou koncích osazeno panely a „studnou“ na chemikálie. Téměř každoročně je na ploše vidět letouny Z-37 Čmelák a také PZL M-18 Dromader.
1990Začíná novodobé budování letiště Lomnice nad Popelkou pod vzniklým občanským sdružením nazvaným Pegas air club.
Přejít nahoru